Rafrænir reikningar falla undir reglugerð má finna á slóðinni 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/fjarmalaraduneyti/nr/18748